Редколегія


Головний редактор:

Дмитриченко Микола Федорович, д-р техн. наук, професор.

Заступник головного редактора:

Дмитрієв Микола Миколайович, д-р техн. наук, професор.

Члени редакційної ради:

Дмитриченко М.Ф., д.т.н., професор (голова); Дмитрієв М.М., д.т.н., професор (заступник голови); Гурнак В.М., д.е.н., професор; Воркут Т.А., д.т.н., професор; Лабута А. В., к. е. н. (секретар).

Члени редколегії (з розкриттям вчених звань та посад) :

Дмитриченко М.Ф., д.т.н., професор (головний редактор), НТУ; Дмитрієв М.М., д.т.н., професор (перший заступник головного редактора), НТУ; Гурнак В.М., д.е.н., професор (заступник головного редактора), НТУ; Воркут Т.А., д.т.н., професор, (заступник головного редактора), НТУ; Базилюк А.В., д.е.н., професор, НТУ; Бондаренко Є. В. , д.е.н., професор, НТУ; Гречан А.П. , д.е.н., професор. НТУ; Данчук В. Д., д.ф.-м.н., професор, НТУ; Гавриленко В. В., д.ф.-м.н., професор, НТУ; Гутаревич Ю.Ф., д.т.н., професор, НТУ; Матейчик В.П., д.т.н., професор, НТУ; Павлюк Д. О., д.т.н., професор, НТУ; Прокудін Г.С., д.т.н., професор, НТУ; Посвятенко Е.К., д.т.н., професор, НТУ; Савенко В.Я., д.т.н., професор, НТУ; Сахно В.П., д.т.н., професор, НТУ; Богомолова Н. І., д.е.н., професор, Державний економіко-технологічний університет транспорту; Новікова А. М., д. е. н., професор, ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний та проектний інститут»; Кухарьонок Г.М., д.т.н., професор, Білоруський національний політехнічний університет, (Білорусь); Шатров М.Г., д.т.н., професор, Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет (МАДІ), (Росія); Prof. Dr. Klaus Rosenthal (Клаус Розенталь), University of Paderborn, Germany; Prof. Dr. Richard Fortmyuller (Річард Фортмюллер), Vienna University of Economics and Business Administration, Austria; Dr. Guido Kaufmann (Гідо Кауфман), University of Paderborn, Germany; Dr. Vyacheslav Nikitin (Вячеслав Нікітін), University of Paderborn, Germany; Prof.Dr. Sc. Jana Kucerova (Яна Кучерова), Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia; Dr. Sc. Miroslaw Smieszek (Мірослав Смешек), Rzeszowska Politechnika, Poland; Prof.Dr. Sc. Kazimirz Lejda (Казімір Лейда), Rzeszowska Politechnika, Poland. Відповідальний секретар редколегії: Грисюк Ю. С., канд. екон. наук, доцент.


Пошук